Veel gestelde vragen

Spot Analyzer © is ontstaan vanwege de drang om meer betekenisvolle gegevens te ontdekken in reclame en deze inzichten te gebruiken in de verbetering van campagnes. De huidige TV  & Radio analyse systemen hebben de focus op gedragsdata. Een kans ligt hierbij om salesdata bij dit proces te betrekken en creëert een nieuwe mogelijkheid voor de adverteerder. De steeds groeiende klantenvraag wat TV & Radio eigenlijk concreet oplevert wordt voorzien door Spot Analyzer.

Voor de analyse van uw TV or radio campagne middels Spot Analyzer hebben wij alleen Google Analytics toegang nodig. U kunt hiervoor onderstaand e-mail adres toevoegen aan uw Google Analytics account (met alleen lezen rechten):

spotanalyzer@spot-analyzer.iam.gserviceaccount.com

Dit is noodzakelijk aangezien wij de uplift van het websiteverkeer in kaart willen brengen. SpotAnalyzer is altijd achteraf dus u kunt deze toegang ook na de campagne verlenen. Zodra de rapportage bij u is aangeleverd kunt u deze toegang uiteraard ook weer intrekken. Op die manier hebben wij geen toegang meer tot uw websiteverkeer.

De SpotActivator is geschikt voor adverteerders die real-time inzichten willen. Ze willen hierbij meer weten dan alleen de uplift in websitebezoekers. Zo zijn de sales uit de tv-flights nog belangrijker om het daadwerkelijke effect van de tv-flights terug te kunnen rekenen. Om deze effecten realtime in te zien is toegang noodzakelijk tot uw Google Analytics en Google Tag Manager accounts. Hierbij zijn voor zowel Google Analytics als Google Tag Manager bewerkrechten noodzakelijk. Deze toegang dient minimaal een week voor de start van de campagne te zijn aangeleverd zodat de benodigde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Het autonome verkeer wordt op basis van een in overleg vast te stellen periode bepaald, dit kan de periode direct voorafgaand aan de inzet zijn, maar ook dezelfde periode vorig jaar. We gebruiken hiervoor alleen de pull visits (SEA, SEO en direct verkeer) en berekenen de algoritmische formule. Deze wordt continu geoptimaliseerd middels machine learning, waardoor we het model kunnen kwalificeren als artificial intelligence.

Het is helaas niet mogelijk om uw bezoekersaantallen aan te leveren op basis van een Excel sheet. Het SpotAnalyzer algoritme maakt een rechtstreekse koppeling met de Google Analytics API. Het algoritme neemt naast bezoekersaantallen ook andere factoren mee die realtime moeten kunnen worden opgehaald uit de Google Analytics API.